Ansvarstagande företag är framtidens företag

Att driva företag i dag påminner på många sätt om en tävling. Du tävlar mot konkurrenter, om kunder, tjänster, varor och medarbetare. Du tävlar också med lagstiftningen, om att hitta din position, minska din påverkan på miljön och bidra till FN:s globala mål. In it to win it är en satsning som ska inspirera och hjälpa dig som företagare till handling.

REPORTAGE

Framtidssäkra eller gå under

Ett fokuserat hållbarhetsarbete är i dag både en hygienfaktor och en framtida konkurrensfaktor. Planetens utmaningar, såväl som medarbetares, kunders och investerares krav, kräver insatser. Men hur ska insatserna se ut? Och vad har företag att vänta sig, i allt ifrån lagstiftning till affärsmöjligheter?

Senaste artiklarna

HÅLLBART FÖRETAGANDE


Han skapar framtidens hållbara företagare

RAPPORTERING


Undvik misstag i hållbarhets- rapporteringen

KLIMATBOKSLUT


Så lyckas du med klimatbokslutet

KOMPETENS


Ökat behov av styrelser med hållbarhetskompetens

SKATT


Öka transparensen kring skatt

In it to win it är en satsning av Grant Thornton som ska inspirera och hjälpa dig som företagare till handling. Med större kunskap kommer större möjligheter att skapa en bättre framtid med högre lönsamhet. Dina utsikter att göra smarta investeringar ökar och din förmåga att göra skillnad växer. De bästa visionerna, strategierna och satsningarna kommer att vinna. Se till att du är en del av den utvecklingen.

image

© 2020 Grant Thornton Sweden AB - All rights reserved. Med Grant Thornton avses antingen det varumärke under vilket Grant Thorntons medlemsföretag tillhandahåller tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning till sina kunder, eller ett eller flera medlemsföretag, beroende på sammanhanget. Grant Thornton Sweden AB är ett medlemsföretag i Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL och medlemsföretagen utgör inget globalt partnerskap. GTIL och varje medlemsföretag utgör en separat juridisk enhet. Tjänster levereras av medlemsföretagen. GTIL tillhandahåller inga tjänster till kunder. GTIL och dess medlemsföretag är inga ombud för eller förpliktar för varandra och är inte heller ansvariga för varandras handlingar eller försummelser.